Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba "ebced hesabı" ya da "hisab-ı cümel" denir. (İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, s. 36)

Ebced alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Cifr ilmi de bu yöntemlerden birisidir.

Cifr; gelecekte muhtemel olacak işlerden haber veren ilmin adıdır. Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla meşgul olan kimselerin başvurdukları yollardan biridir. Ebced ile cifr yöntemleri arasındaki en önemli fark; ebced gerçekleşmiş olanın, cifr ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir. (İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, s. 56)

Bu hesap yöntemi, çok eski tarihlere kadar uzanan ve daha henüz Kuran indirilmeden önce kullanımı çok yaygın olan bir yazım şeklidir. Arap tarihinde geçen tüm olaylar, harflere rakam değeri verilerek yazılır ve böylece her olayın tarihi de kayda geçilmiş olurdu. Bu tarihler, her kullanılan harfin özel rakam değerlerinin toplanmasıyla elde ediliyordu.

İşte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran'da geçen bazı ayetler incelendiğinde, bu ayetlerin anlamlarına uygun olarak birtakım tarihlere denk geldiğini görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olayların, ebced hesaplarıyla elde edilen tarihlerde gerçekleştiğini gördüğümüzde ise, söz konusu ayetlerde olaya ilişkin gizli bir işaret bulunduğunu anlarız. (Doğrusunu en iyi Allah bilir.)

 

AÇIKLAMA:

Bu sitede bulunan ebced hesaplamaları; aynı ayet üzerinden şeddeli, şeddesiz, tenvinli, tenvinsiz gibi çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılarak yapıldığından, aynı ayetin farklı ebced sonuçları bulunmaktadır.

 

   
       
 
   


Ayet Ayetin ilgili bölümüSure NoAyet NoVerdiği Tarih
... Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; (Al-i İmran Suresi, 33) ... Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; 3 33 (Şeddeli)
miladi 2017
... Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar metalandırdım, yaşattım. (Zuhruf Suresi, 29) ... Ben onları ve atalarını, kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar metalandırdım, yaşattım. 43 29 (Şeddesiz)
miladi 2020
... Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 38) ... Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." 2 38 miladi 1996
""Korkma" dedik. "muhakkak sen üstün geleceksin." (Taha Suresi, 68)" ""Korkma" dedik. "muhakkak sen üstün geleceksin." 20 68 miladi 1956
"(Ancak) beni Yaratan başka. İşte o beni hidayete yöneltip iletecektir."(Zuhruf Suresi, 27) "(Ancak) beni Yaratan başka. İşte o beni hidayete yöneltip iletecektir." 43 27 miladi 1977
"(Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır." (Cin Suresi, 23) (Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. 72 23 miladi 1985
"(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir." (Zariyat suresi, 34) "(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir." 51 34 (Şeddeli)
hicri 1980
"Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaçık bir tebliğden başkası yoktur." (Yasin Suresi, 17) "Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaçık bir tebliğden başkası yoktur." 36 17 (Şeddesiz)
miladi 2010
"Bu bir gerçek mi?" diye senden haber soracaklar. De ki: "Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz." (Yunus Suresi, 53) "Evet, Rabbime andolsun ki, şüphesiz gerçektir ve sizler aciz bırakacak değilsiniz." 10 53 miladi 2004
"Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 9) Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır 61 9 miladi 2021
"Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarından dolayı şiddetli bir azab vardır." (Sad Suresi, 26) Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. 38 26 miladi 2007
"Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız." (Zuhruf Suresi, 68) ... bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. 43 68 miladi 2023
"Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız."(Zuhruf suresi, 68) ...bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız." 43 68 miladi 2023
"Gerçekten Allah'ın va'di haktır, kıyamet-saatinde hiç bir kuşku yoktur" denildiği zaman, siz: "Kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zan (ve tahmin)da bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz" demiştiniz. (Casiye Suresi,32) Gerçekten Allah'ın va'di haktır, kıyamet-saatinde hiç bir kuşku yoktur 45 32 miladi 2031
"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık." (Taha Suresi, 53 ) Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, ... 20 53 miladi 2016
"Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık." (Taha Suresi, 53 ) "Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı ... 20 53 miladi 2046
"Rabbimiz, elçilerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin." (Al-i İmran Suresi, 194) elçilerine va'dettiklerini bize ver, 3 194 miladi 2023
"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." (İbrahim Suresi, 37) böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl 14 37 miladi 1989
"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." (İbrahim Suresi, 37) böylelikle sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl 14 37 miladi 2037
"Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." (İbrahim Suresi, 37) "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalblerini onlara ilgi duyar kıl ... 14 37 miladi 2036
"Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi şaştınız?" (Araf Suresi, 63) içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam 7 10 miladi 2011
"Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum." (A’raf Suresi,62) Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. 7 62 miladi 1997
"Ve bizi, kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar." (Yunus Suresi, 86) "Ve bizi, kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar." 10 86 miladi 2021
"Ve bizi, kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar." (Yunus Suresi, 86) "Ve bizi, kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar." 10 86 miladi 2018
“Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın...” (Al-i İmran Suresi,103) “Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın...” 3 103 (Şeddeli)
miladi 1900
“Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.” (Duhan Suresi, 32) “Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.” (Duhan Suresi, 32) 93 32 hicri 2010
“Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.” (Duhan Suresi, 32) “Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.” 44 32 miladi 2011
“Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.” (Duhan Suresi, 32) Lekad ihternâhum (Andolsun onları seçtik,üstün kıldık) 44 32 miladi 2010
“Karanlığı çöktüğünde gecenin…” (Felâk Sûresi, 3) “Karanlığı çöktüğünde gecenin…” 113 3 miladi 1971
“Kararmaya ilk başladığı zaman geceye, andolsun.” (Tekvir suresi, 17) “Kararmaya ilk başladığı zaman geceye, andolsun.” 81 17 (Şeddeli)
miladi 1099
“Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;(Tekvir suresi, 18) “Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; 81 18 (Şeddesiz)
miladi 2009
“Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;(Tekvir suresi, 18) “Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; 81 18 (Şeddesiz)
hicri 1429
“Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;(Tekvir suresi, 18) “Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; 81 18 (Şeddeli)
hicri 1599
(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adaş kılmamışız." (Meryem Suresi, 7) (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz ... 19 7 miladi 2038
(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adaş kılmamışız." (Meryem Suresi, 7) (Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; 19 7 miladi 2038
(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur'an'ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. (Hac Suresi, 54) Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. 22 54 miladi 1986
(Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur'an'ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. (Hac Suresi, 54) Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. 22 54 miladi 2037
(Peygamberler) fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 15) (Peygamberler) fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. 14 15 miladi 1993
(Peygamberler) fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 15) (Peygamberler) fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. 14 15 miladi 1995
(Vahyi sende bırakan) Rabbin rahmetinden başka(sı değildir). Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. (İsra Suresi, 87) Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. 17 87 hicri 2029
(Vahyi sende bırakan) Rabbin rahmetinden başka(sı değildir). Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. (İsra Suresi, 87) Şüphesiz O'nun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. 17 87 miladi 1980
"Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır." Al-i İmran Suresi 54 "Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır." 3 54 miladi 1839
"Yazıklar bize" dediler. "Gerçekten biz, zalimmişiz." (Enbiya suresi, 14) "Yazıklar bize" dediler. "Gerçekten biz, zalimmişiz." (Enbiya suresi, 14) 21 14 (Şeddeli)
hicri 1500
"Yazıklar bize" dediler. "Gerçekten biz, zalimmişiz." (Enbiya suresi, 14) "Yazıklar bize" dediler. "Gerçekten biz, zalimmişiz." 21 14 (Şeddesiz)
hicri 1400
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32) Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. 9 32 miladi 2002
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe Suresi, 32) Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. 9 32 miladi 2002
Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. (Tevbe suresi, 32) Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. 9 32 (Şeddesiz)
miladi 2110
Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. (Yunus Suresi, 25) ... ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir ... 10 25 miladi 2007
Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. (Yunus Suresi, 25) Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. 10 25 miladi 1999
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35) Allah, göklerin ve yerin nurudur 24 35 miladi 1959
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35) çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki 24 35 miladi 2037
Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir; çerağ bir sırça içerisindedir; sırça, sanki incimsi bir yıldızdır ki, doğuya da, batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır; (bu öyle bir ağaç ki) neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. (Bu,) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi bilendir. (Nur Suresi, 35) Nur üstüne nurdur. Allah, kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip-iletir 24 35 miladi 1980
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkâr ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55) onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak 24 55 miladi 2013
Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır. (Ahzab Suresi, 25) Savaşta Allah (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır. 33 25 miladi 2000
Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: "Benim Rabbim diriltir ve öldürür" demişti; o da: "Ben de öldürür ve diriltirim" demişti. (O zaman) İbrahim: "Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir, (hadi) sen de onu batıdan getir" deyince, o inkârcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi, 258) ...Allah güneşi doğudan getirir... 2 258 miladi 2011
Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? Fakat Allah'ın zikrinden (yana) kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. (Zümer Suresi,22) Allah, kimin göğsünü İslam'a açmışsa, artık o, Rabbinden bir nur üzerinedir, (öyle) değil mi? 39 22 miladi 1990
Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir. (Maide Suresi, 16) Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır 5 16 miladi 1981
Allah, sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda da sizin için barınaklar, siperler kıldı, sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda (zorluklara karşı) koruyacak giyimlikler de var etti. İşte o, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır, umulur ki teslim olursunuz. (Nahl Suresi, 81) İşte o, üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır ... 16 81 miladi 1995
Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82) Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak) Kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. 10 82 miladi 2042
Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar hüzne kapılmayacaklardır. (Zümer Suresi, 61) Allah, takva sahiplerini (inanarak ve inançlarını uygulayarak) zafere ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. 39 61 miladi 2019
Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21) Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de. 58 21 miladi 1959
Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21) Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." 58 21 miladi 2039
Allah, yazmıştır: "Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21) ..ben galip geleceğim ve elçilerim de."… 58 21 miladi 2020
Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür, doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız." (Zuhruf Suresi, 30) Ancak kendilerine hak gelince, dediler ki: "Bu bir büyüdür, doğrusu biz ona (karşı) kafir olanlarız." 43 30 miladi 1990
Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük felaket' (kıyamet) geldiği zaman.(Naziat Suresi, 34 ) Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük felaket' (kıyamet) geldiği zaman. 79 34 (Şeddeli)
hicri 1980
Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. (Nur Suresi, 46) …Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. 24 46 miladi 2044
Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. (Nur Suresi, 46) …Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. 24 46 miladi 2038
Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. (Nur Suresi, 46) …dilediğini doğru yola yöneltip-iletir. 24 46 miladi 1980
Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, mü'minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. (Tevbe Suresi, 128) ... size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün, .... bir elçi gelmiştir. 9 128 miladi 1990
Andolsun, Biz Musa’ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? (Bakara Suresi, 87) biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peşpeşe elçiler gönderdik. 2 87 (Şeddeli)
miladi 2053
Andolsun, biz Zikir’den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır 21 105 miladi 2051
Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çikip üstünlük sağladi. (Tevbe suresi, 48) Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çikip üstünlük sağladi. 9 48 miladi 2025
Andolsun, kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır. (Nisa Suresi, 159) Andolsun, kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. 4 159 miladi 2019
Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar; böylece onlar, zulümlerine devam etmektelerken azab onları yakalayıverdi. (Nahl suresi, 113) Andolsun, onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti, fakat onu yalanladılar 16 113 miladi 2007
Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. (Bu Kur'an) düzüp uydurulacak bir söz değildir, ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin 'çeşitli biçimlerde açıklaması' ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111) Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. 12 111 miladi 2015
Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır. (Yusuf Suresi, 7) Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır. 12 7 miladi 2019
Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et.(Tur suresi, 48) Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. 52 48 miladi 1976
Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir. (İsra Suresi, 1) çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa 17 1 (Şeddesiz)
miladi 2013
Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir. (İsra Suresi, 1) “…Çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa…” 17 1 (Şeddeli)
miladi 2043
Bir takım beyinsiz insanlar: "Onları daha önceki kıblelerinden çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da Allah'ındır, batı da. O dilediğini doğru yola yöneltir." (Bakara Suresi, 142) O dilediğini doğru yola yöneltir. 2 142 miladi 2002
Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Herşeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? (Fussilet Suresi, 53) şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun 41 53 miladi 1990
Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffat suresi, 101) Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. 37 101 (Şeddeli)
miladi 2019
Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5) güçten düşürülenlere 28 5 miladi 1996
Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5) önderler yapmak ve mirasçılar kılmak 28 5 miladi 2021
Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onlarin hidayetlerini arttirmiştik. (Kehf Suresi, 13) ... onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onlarin hidayetlerini arttirmiştik. 18 13 miladi 1996
Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi, 107) Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. 21 107 miladi 2009
Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik. (Furkan suresi, 56) Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik 25 56 miladi 1981
Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca sen'den yardım dileriz. Biz doğru yola ilet; (Fatiha Suresi, 5-6) Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca sen'den yardım dileriz. Biz doğru yola ilet; 1 5 miladi 2019
Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran. (Hicr Suresi, 85) Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak gelmektedir ... 15 85 miladi 2037
Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah, kimi dilerse onu şaşırtıp-saptırır, kimi dilerse de onu dosdoğru yol üzerinde kılar. (Enam Suresi, 39) Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar 6 39 miladi 1991
Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69) Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. 29 69 miladi 1956
Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. (Ankebut Suresi, 69) Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. 29 69 miladi 2001
Böylece ikisi, iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler; (balık) denizde bir akıntıya doğru (veya bir menfez bulup) kendi yolunu tuttu. (Kehf Suresi, 61) iki (deniz)in birleştiği yere ulaşınca 18 61 miladi 1984
Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def'i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Bakara Suresi, 251) Böylece onları, Allah'ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. 2 251 miladi 2029
Böylece onun (Yusuf'un) huzuruna girdikleri zaman, dediler ki: "Ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu; önemi olmayan bir sermaye ile geldik. Bize artık (yine) ölçeği tam olarak ver ve bize ilave bir bağışta bulun. Şüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karşılığını verir." (Yusuf Suresi, 88) ..."Ey vezir, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu... 12 88 miladi 2007
Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Yusuf Suresi 34) Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir. 12 34 miladi 2031
Böylece rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve yakup ailesi üzerindeki nimetini tamamlayacaktır... (Yusuf Suresi, 6) Böylece rabbin seni seçkin kılacak, 12 6 miladi 2020
Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun.(Şura Suresi, 52) ...dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun... 42 52 miladi 2018
Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçik belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan bir çoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32) Andolsun, elçilerimiz onlara apaçik belgelerle gelmişlerdir. 5 32 miladi 2016
Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçik belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan bir çoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır. (Maide Suresi, 32) Andolsun, elçilerimiz onlara apaçik belgelerle gelmişlerdir. 5 32 miladi 2006
Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. (Necm Suresi, 56) uyarıcılardan bir uyarıcıdır 53 56 miladi 2031
Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu. (En’am Suresi, 88) Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. 6 88 miladi 2024
Bu, İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delilimizdir. Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. (En’am Suresi, 83) Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. 6 83 miladi 2003
Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapandılar: "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. (Taha Suresi, 70) "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik" 20 70 miladi 1980
Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216) Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. 2 216 miladi 2010
Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216) Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. 2 216 miladi 1961
Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. (Bakara Suresi, 216) Cehd, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. 2 216 miladi 1960
Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman, (Mürselat suresi, 10) Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman 77 10 miladi 1945
De ki: "Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiç bir şeye) malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim." (Araf Suresi 188) Ben, iman eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim." 7 188 miladi 2026
De ki: "Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum." (Zümer Suresi, 117) De ki: "Ben, dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum." 39 117 miladi 2001
De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim." (Yusuf suresi, 108) De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; 12 108 miladi 2004
De ki: "Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım." (Hac Suresi, 49) "Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım." 22 49 miladi 2043
De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." .... (Al-i İmran Suresi, 64) De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. 3 64 miladi 1979
De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135) Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz 20 135 miladi 2023
De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz." (Taha Suresi, 135) Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz 20 135 miladi 2023
De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada toplayacak, sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. o, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir." (Sebe Suresi, 26) sonra da hak ile aramızı ayıracaktır. o, (gerçek hükmünü vererek hak ile batılın arasını) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir." 34 26 miladi 2010
Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz ordan inin. Artık size Benden bir yol gösterici gelecektir; kim Benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz." (Taha Suresi, 123) kim Benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz 20 123 miladi 1982
Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç nimet ve imkan) daha hayırlıdır. Madem öyle bana (insani) güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. (Kehf suresi, 95) Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç nimet ve imkan) daha hayırlıdır. 18 95 miladi 1987
Dedik ki: "oradan tümünüz inin. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara suresi, 38) Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa... 2 38 (Şeddesiz)
miladi 2012
Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. (Kehf Suresi, 65) Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 18 65 miladi 2009
Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. (Kehf Suresi, 65) Derken, katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 18 65 miladi 2010
Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir. (Hz. İsa’ya işaret ediyor olabilir) (Şuara Suresi, 4) gökten bir ayet (mucize) indiririz 26 4 miladi 2022
Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (A’raf Suresi 56) Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. 7 56 miladi 1996
Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; o'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (Araf Suresi, 56) Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. 7 56 miladi 1996
Eğer gökten bir parçanin düşmekte olduğunu görseler bile: "üst üste yiğilmiş bir buluttur." derler. (Tur Suresi, 44) Eğer gökten bir parçanin düşmekte olduğunu görseler bile: "üst üste yiğilmiş bir buluttur." derler. 52 44 miladi 1999
Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile: "Üst üste yığılmış bir buluttur." derler.(Tur Suresi, 44) Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile: "Üst üste yığılmış bir buluttur." derler. 52 44 (Şeddeli)
miladi 1999
Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz o da (kendi) aleyhinizedir. Sonunda vaad geldiği zaman(yine öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi 'kötü duruma soksunlar' birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)e girsinler ve ele geçirdiklerini 'darmadağın edip mahvetsinler.' (İsra Suresi, 7) Sonunda vaad geldiği zaman 17 7 miladi 2019
Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azabla azablandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz. Allah, her şeye güç yetirendir. (Tevbe Suresi, 39) ... ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz 9 39 miladi 2010
Eğer seninle çekişip tartışırlarsa, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlikte, kendimi Allah'a teslim ettim." Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki: "Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer teslim oldularsa, gerçekten hidayete ermişlerdir. Fakat yüz çevirdilerse, artık sana düşen yalnızca tebliğ(etmek)dir. Allah, kulları hakkıyla görendir. (Al-i İmran Suresi, 20) ... artık sana düşen yalnızca tebliğ(etmek)dir. 3 20 miladi 1995
Elbette Rabbin sana razı olduğun nimeti verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Elbette Rabbin sana razı olduğun nimeti verecek, 93 5 miladi 2015
Elbette rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5) Elbette rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. 93 5 miladi 2013
Elbette rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. (Duha Suresi, 5) sen hoşnut kalacaksın. 93 5 miladi 1990
Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere biz varis olacağız 19 40 miladi 1992
Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olacağız ve onlar bize döndürülecekler. (Meryem Suresi, 40 ) “Elbette, yeryüzünde ve onun üzerindekilere Biz varis olacağız...” 19 40 (Şeddeli)
miladi 1992
Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. (Ahzab Suresi, 45) Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici …olarak gönderdik. 33 45 miladi 2034
Ey Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. (Ahzab Suresi, 45) ..Peygamber, gerçekten biz seni bir şahid, bir müjde verici …olarak gönderdik. 33 45 miladi 1997
Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. (Nahl Suresi, 82) ... sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir ... 16 82 miladi 1998
Fakat onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. (Nahl Suresi, 82) ... onlar yüz çevirirlerse, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. 16 82 miladi 2003
Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde gözetleyici değilim. (En’am Suresi, 104) Gerçek şu ki size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim basiretle-görürse kendi lehine, kim de kör olursa (görmek istemezse) kendi aleyhinedir. 6 104 miladi 1997
Gerçekten Allah'ın va'di haktır, kıyamet-saatinde hiç bir kuşku yoktur" denildiği zaman... (Casiye Suresi, 32) Gerçekten Allah'ın va'di haktır, kıyamet-saatinde hiç bir kuşku yoktur" denildiği zaman... 45 32 miladi 2060
Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84) Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik 18 84 miladi 2017
Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Al-İmran Suresi,139) eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. 3 139 miladi 2016
Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah'ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak onların çoğu bilmezler. (Yunus Suresi, 55) Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak onların çoğu bilmezler. 10 55 miladi 2025
Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. (Yunus suresi, 62) Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır. 10 62 miladi 1993
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81) sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde 3 81 miladi 1956
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81) Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım 3 81 miladi 1994
Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim; onlar da: "İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahid ol" demişlerdi. (Maide Suresi, 111) Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim 5 111 miladi 1958
Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim; onlar da: "İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de şahid ol" demişlerdi. (Maide Suresi, 111) Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy (ilham) etmiştim 5 111 miladi 1958
Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar. (Yunus Suresi, 47) Her ümmetin bir Resulü vardır. Onlara Resulleri geldiği zaman ... 10 47 miladi 2021
İçlerinden bir adama: "İnsanları uyar ve iman edenlere, muhakkak kendileri için Rableri katında 'gerçek bir makam' olduğunu müjde ver" diye vahyetmemiz, insanlara şaşırtıcı mı geldi? İnkar edenler: “Gerçekten bu, açıkça bir büyücüdür" dediler. (Yunus Suresi, 2) İnsanları uyar ve ..... müjde ver 10 2 miladi 2002
İman eden (adam) dedi ki:"Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim." (Mümin Suresi, 38) İman eden (adam) dedi ki:"Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim." 40 38 miladi 1994
İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik. Öyle ki, orada (Mısır'da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. (Yusuf Suresi, 56) biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan (iktidar) verdik 10 56 miladi 2017
İşte kalplerinde hastalık olanları: "Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz" diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. (Maide Suresi, 52) Umulur ki Allah, bir fetih veya katından bir emir getirecek 5 52 miladi 1996
İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tir.(Hakka Suresi, 15) İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş)tir.(Hakka Suresi, 15) 69 15 miladi 2021
İşte, göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, şüphesiz, o (size va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, elbette kesin bir gerçektir. (Zariyat Suresi, 23) …(size va'dedilen) sizin (aranızda) konuştuklarınız kadar, … bir gerçektir. 51 23 miladi 2022
Kendilerine Hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. (En'am Suresi, 5) fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. 6 5 miladi 1992
Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146) kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar 2 146 miladi 1959
Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik). (Sebe Suresi, 18) orada yürüme (imkanlarını) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın" (dedik) 34 146 miladi 2023
Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28) diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için 48 28 miladi 2022
Ki O, elçilerini hidayetle ve hak din ile, diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter. (Fetih Suresi, 28) diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için (Fetih Suresi, 28) 48 28 miladi 2022
Ki o, yeri sizin için bir beşik (Mehdi) kildi ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti. (Zuhruf Suresi, 10) Ki o, yeri sizin için bir beşik (Mehdi) kildi ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti. 43 10 (Şeddesiz)
miladi 2016
Ki o, yeri sizin için bir beşik (Mehdi) kildi ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti. (Zuhruf Suresi, 10) Ki o, yeri sizin için bir beşik (Mehdi) kildi ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakım) yollar var etti. 43 10 (Şeddeli)
miladi 2046
Ki O, yeri sizin için bir beşik (mehdi) kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakim) yollar var etti. (Zuhruf Suresi, 10) ve doğru yolu bulursunuz diye onda size (birtakim) yollar var etti. 43 10 (Şeddesiz)
miladi 2022
Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Ankebut Suresi, 59) Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. 29 59 miladi 2027
Kim Allah'ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56) hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır 5 56 miladi 2055
Mü'minlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. (Ahzab Suresi, 47) ... gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır. 33 47 miladi 2005
Müşrikler istemese de o dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33) ... elçisini hidayetle ... gönderen O'dur... 9 33 miladi 2005
O da dedi ki: "Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçik bir uyariciyim." (Nuh Suresi, 2) "Ey kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçik bir uyariciyim." 71 2 miladi 2000
O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: ''Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." (Al-i İmran Suresi, 39) "Allah, sana Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tan olan bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan 3 39 miladi 1986
O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." (Al-i İmran, 39) Allah, sana Yahya'yı müjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (İsa'yı) doğrulayan ... 3 39 miladi 1986
O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. (Nahl suresi, 121) (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. 16 121 miladi 2002
O'nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. (Nahl Suresi, 121) (Allah) onu seçti ve doğru yola iletti. 16 121 miladi 2002
Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, ma'rufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. (Hac Suresi, 41) ... yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak... 22 41 miladi 1978
Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. (Nahl Suresi,42) Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. 16 42 miladi 2027
Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.rn(Enfal Suresi, 62)rn “Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. 8 62 miladi 1966
Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.rn(Enfal Suresi, 62)rn “O, seni yardımıyla ve mü'minlerle destekledi.” 8 62 miladi 1989
Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. (Hac Suresi, (Hac suresi, 40) ...içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler... 22 40 miladi 2032
Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. (Hac Suresi, 40) ..Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. 22 40 miladi 2007
Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. (Hac Suresi, 40) ..Allah Kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah, güçlü olandır, aziz olandır. 22 40 miladi 2056
Onlar: "Evet" derler. "Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve: “Allah hiçbir şey indirmedi, siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz, dedik." (Mülk Suresi, 9) ...Bize gerçekten bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık... 57 9 (Şeddesiz)
miladi 1973
Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları’ atıyorlardı; (Fil Suresi, 4) Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları’ atıyorlardı; 105 4 miladi 1940
Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" dediler. O (şöyle) demişti: "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir." (Bakara Suresi, 247) Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı 2 247 miladi 1996
Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi." Onlar: "Biz hükümdarlığa, ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bolluğu verilmemişken, nasıl bizi (yönetmek üzere) hükümdarlık (mülk) onun olabilir?" dediler. O (şöyle) demişti: "Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. Allah, kime dilerse mülkünü verir; Allah (rahmeti ve gücü) geniş olandır, bilendir." (Bakara Suresi, 247) Doğrusu Allah size onu seçti ve onun bilgi ve bedenî gücünü arttırdı. 2 247 miladi 2027
Onlara peygamberleri dedi ki: Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi... (Bakara Suresi, 247) Allah size Talut'u (melik olarak) gönderdi... 2 247 miladi 1998
Onlarin üzerlerine gökyüzünden bir kapi açsak, ordan yukari yükselseler de, (Hicr Suresi 14) Onlarin üzerlerine gökyüzünden bir kapi açsak, ordan yukari yükselseler de, 15 14 miladi 1995
Onu rahmetimize soktuk, çünkü o, salihlerdendi. (Enbiya Suresi, 75) Onu rahmetimize soktuk, çünkü o, salihlerdendi. 21 75 miladi 1992
Onu satın alan bir Mısır'lı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf Suresi, 21) Allah, emrinde galib olandır 10 21 miladi 2014
Onu satın alan bir Mısırlı (aziz,) karısına: "Onun yerini üstün tut (ona güzel bak), umulur ki bize bir yararı dokunur ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylelikle biz, Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık. ona sözlerin yorumundan (olan bir bilgiyi) öğrettik. Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler. (Yusuf suresi, 21) … Yusuf'u yeryüzünde (Mısır'da) yerleşik kıldık…. 12 21 (Şeddesiz)
miladi 1999
Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. (Sad suresi, 20) Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet .......vermiştik. 38 20 hicri 1432
Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. (Sad suresi, 20) Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ..... vermiştik. 38 20 miladi 2011
Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver. (Furkan Suresi, 52) Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) büyük bir cihad ver. 25 52 miladi 1979
Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır." (Bakara Suresi, 248) Peygamberleri, ..... Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi ... 2 248 miladi 2036
Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır." (Bakara suresi, 248) .... "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi... 2 248 miladi 1979
Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 129) Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder 2 129 miladi 1981
Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 129) Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder 2 129 miladi 1979
Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. (Kasas Suresi, 68) seçim onlara ait değildir 28 68 miladi 2041
Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11) Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. 93 11 miladi 1956
Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı.(Neml suresi, 48) ....Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar... 27 48 miladi 1914
Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı.(Neml suresi, 48) ...yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar... 27 48 (Şeddesiz)
miladi 1914
Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: "Ey kavmim, elçilere uyun" dedi. (Yasin suresi, 20) "Ey kavmim, elçilere uyun" dedi. 36 20 miladi 2036
Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? (İnşirah Suresi, 4) Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi? 94 4 miladi 2009
Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? (Vakia Suresi, 71) Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? 56 71 hicri 1542
Şirk koşmakta olanlar dediler ki: "Eğer Allah dileseydi, O'nun dışında hiç bir şeye kulluk etmezdik, biz de, atalarımız da; ve O'nsuz hiç bir şeyi haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı? (Nahl Suresi, 35) Şu halde elçilere düşen apaçık bir tebliğden başkası mı? 16 35 miladi 2005
Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O’na 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmişti, O’nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini (inkar çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40) Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. 9 40 miladi 2017
Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O’na 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmişti, O’nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini (inkar çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40) inkar edenlerin de kelimesini (inkar çağrılarını) alçaltmıştı 9 40 miladi 1998
Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? (Mü’min suresi, 81) Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? 40 81 miladi 2038
Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? (Mümin Suresi. 81) Size kendi ayetlerini gösteriyor; artık Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? 40 81 miladi 2038
Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. (Nahl Suresi, 96) Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. 16 96 miladi 2015
Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.(Hadid Suresi, 27) Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. 57 27 (Şeddesiz)
miladi 1981
Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik; ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid'at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.(Hadid Suresi, 27) Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. 57 27 (Şeddesiz)
miladi 1981
Sonra, nasıl yapıp davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık.(Yunus Suresi, 14) sizi yeryüzünde halifeler kıldık. 10 14 miladi 2048
Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle." Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. (Hud Suresi 40) ve tandır feveran ettiği zaman 11 40 miladi 2004
Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Ve de ki: "Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda 'deliller getirerek tartışma(ya, huccete gerek)' yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O'nadır." (Şura suresi, 15) sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. 42 15 miladi 2041
Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir. (Nisa Suresi, 58) Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. 4 58 miladi 2022
Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın. (Bakara Suresi, 119) Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hak (Kur'an) ile gönderdik. 2 119 miladi 2035
Şüphesiz Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın. (Fatır Suresi, 24) Biz seni, hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik 35 24 miladi 1983
Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlar ise; biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. (Kehf Suresi, 30) ... en güzel davranışta bulunanın ecrini kayba uğratmayız. 18 30 miladi 2062
Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Şu halde, kim ahdini bozarsa, artık o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahdine vefa gösterirse, artık O da, ona büyük bir ecir verecektir. (Fetih Suresi, 10) Şüphesiz sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir 48 10 miladi 2025
Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi. (Müzemmil Suresi, 15) Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik; 73 15 miladi 2001
Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik…(Müzemmil suresi, 15) Şüphesiz size, üzerinize şahid olacak bir elçi gönderdik… 73 15 (Şeddeli)
miladi 2001
Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. (Ahzab Suresi, 56) Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin 33 56 miladi 1986
Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik. (Fetih Suresi,1) Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik. 48 1 miladi 1913
Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi 1, 2, 3) seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin 48 1 miladi 1979
Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi 1, 2, 3) seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi 1, 2, 3) 48 1 miladi 1979
Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi 1, 2, 3) seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi 1, 2, 3) 48 1 miladi 1979
Şüphesiz, bu, asıl büyük 'kurtuluş ve mutluluğun' ta kendisidir. (Saffat suresi, 60) Şüphesiz, bu, asıl büyük 'kurtuluş ve mutluluğun' ta kendisidir. 37 60 miladi 2023
Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. (Kamer Suresi, 35) İşte biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz. 54 35 miladi 2027
Ve bunu belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı-bıraktı. (Zuhruf Suresi, 28) Ve bunu belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı-bıraktı. 43 28 miladi 2029
Ve bunu belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı-bıraktı. (Zuhruf Suresi, 28) Ve bunu belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı-bıraktı. 43 28 miladi 1999
Ve gerçekten onlar, Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.(Sad suresi, 47) ...Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. 38 47 miladi 2026
Ve hiç şüphesiz, bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır.(Saffat Suresi, 173) Ve hiç şüphesiz, bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. 37 173 miladi 1988
Ve hiç şüphesiz; bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır. (Saffat Suresi, 173) şüphesiz; bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır. 37 173 miladi 1994
Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3) Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et 110 2 miladi 2016
Ve kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? Gökte rızkınız vardır ve size va'dolunmakta olan da. (Zariyat Suresi, 51) Yine de görmüyor musunuz? Gökte rızkınız vardır ve size va'dolunmakta olan da. 51 21 miladi 2029
Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.(Bakara Suresi, 4.ayet) ...ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. 2 4 hicri 1507
Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. (Enbiya Suresi, 73) ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik 21 73 miladi 1984
Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13) Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. 61 13 miladi 1981
Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, herşeye güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 33) ... sizi onların topraklarına, yurtlarına ... mirasçı kıldı. 33 27 miladi 2079
Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Enfal Suresi, 25) Ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekle kalmayan bir fitneden korkup-sakının. Bilin ki, gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. 8 25 miladi 1913
Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. 68 4 miladi 2017
Yoksa onların bir merdivenleri mi var (ki) onunla (yükselip en yüce makamda konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin. (Tur Suresi, 38) Yoksa onların bir merdivenleri mi var (ki) onunla (yükselip en yüce makamda konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse, dinleyenleri açık bir delil getirsin. (Tur Suresi, 38) 52 38 miladi 1976
Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı. (Nahl Suresi, 41) ... Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz ... 16 41 miladi 2051

Ebced hesabı ve Kuran'da ahir zamana işaret eden ayetler

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN KURAN'I KERİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARININ
YER ALDIĞI RÖPORTAJ KESİTLERİ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Kehf Suresi'nden ahir zamana ait ebced hesapları

İslam ahlakının dünya hakimiyetine bakan ebced hesapları
 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.kurandaebcedtarihleri.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

Kuran | Kuran Tefsiri | Kuran | Kuran Oku | Kuran Öğreniyorum | Kuran Meali